KHK’lı Platformları Birliğinden Basın Açıklaması: Adil Yargılama Yapılmadan Tutuklanan Muhalifler Derhal Serbest Bırakılmalı

Paylaş

BASINA VE KAMUOYUNA

İktidar; eğitimden sağlığa, iç politikadan dış politikaya kadar uyguladığı yanlış politikalarla halkı soktuğu yoksulluk, işsizlik güvencesizlik halini örtbas edip, toplumsal muhalefete saldırarak ayakta kalmaya çalışmaktadır.

Bu sabah itibariyle başlatılan gözaltı operasyonunun sadece bir siyasi partiyi sindirme operasyonu olmadığı bilinmelidir. AKP-MHP iktidarının içine düştüğü siyasi ekonomik krizin etkilerini toplumsal muhalefete saldırarak görünmez kılmaya çalıştığı görülmektedir.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL’in resmi anlamda kaldırılmış olsa da fiili olarak devam ettiğinin de bir örneğidir.

KHK’lı Platformları Birliği olarak  OHAL’in Toplumsal Maliyetler Raporunda da belirttiğimiz gibi OHAL ve KHK’ler ile devamında yürürlüğe konulan uygulamaların Türkiye’nin “Hukuk Devleti” olmaktan tamamen uzaklaştığını ve hiç kimsenin hukuk güvencesinin olmadığı bir devlet statüsüne getirildiğini açık ve somut ortaya koymuştuk. 

OHAL süreci;  gelinen aşamada, kabul edilebilirlik sınırlarının çok ötesine geçmiş, sayıları 1.5 milyonu aşan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının bedensel ve ruhsal varlıklarının baskılanmasına ve hatta yok edilmesine yönelik bir tür adı konulmamış ‘Sivil Ölüm’ daha doğru bir ifadeyle ‘Sosyal Kırım’ programına dönüşmüş.”

“Hiç bir şey hukuksuz değildi. Çünkü, artık hukuk yoktu.” sözüyle açıkladığımız OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporunda; sosyal kıyım olarak belirttiğimiz ve Ocak 2019’da yayımlanan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu’nda da açıklandığı gibi çıkarılan KHK’lar ile 131 bin 922 “tedbir” gerçekleşti. En az 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi, 270 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi, 2 bin 761 kurum ve kurulu kapatılmıştır.

Dolayısıyla da HDP’ye yapılan saldırılar, bütün toplumsal muhalefeti sindirmek ve yıldırmak amacını taşımaktadır. Toplumsal muhalefetin bu saldırılara demokratik hak ve özgürlükleri savunarak topyekûn yanıt vermesi ise hayatidir.

Bizler bütün bu hukuk dışı baskılarla demokrasiden yana güçleri yıldırmanın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mümkün olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz.

Ve acilen OHAL’in tüm sonuçları ortadan kaldırılarak; çıkarılan KHK’ların iptal edilmesi çağrısını yineliyoruz.

Cadı avına dönüşen operasyonlar durdurulmalıdır. Adil yargılama yapılmadan tutuklanan tüm muhalifler ve bugün gözaltına alınan HDP yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır.

KHK’lı Platformları Birliği

, , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir