KHK’lı Platformları Birliği’nden OHAL İnceleme Komisyonu’nun Süresinin Uzatılmasına İlişkin Manifesto

Paylaş

15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen 20 Temmuz sivil darbesi ile 140 bin kamu emekçisi yayınlanan KHK’larla peyderpey ihraç edildi. Gazeteler, dergiler, dernekler, özel kurumlar kapatıldı. Özel kurumlarda çalışan, 21 bin çalışanın lisansı iptal edildi. Güvenlik soruşturmaları bahane edilerek on binlerce işçi emekçi işinden atıldı. Bu saldırı dalgasına karşı hakkını aramak isteyen emekçiler mahkemelerin yolunu tuttu. Ancak mahkeme yolu da bizzat siyasal iktidar tarafından kapatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’in de isteği üzerine iç hukukta yeri olmayan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (OHAL İnceleme Komisyonu) kuruldu.

Komisyonun; varlığı, kurulma nedeni, kurulma biçimi, çalışma tarzı ve aldığı kararlar bakımından hukuksuzdur. OHAL İnceleme Komisyonu hangi esaslara, hukuka veya neye göre kararlar aldığı, değerlendirme kriterleri belli olmayan, şeffaflıktan uzak bir siyasi konjonktür çizgisinde kararlar aldı ve de almaya devam etmektedir. Yasalara uygun olmadan kurulan bu komisyonun yasalara uygun olmayan kriterlerle vermiş olduğu kararlar da hukuksuz ve evrensel hukuka göre hükümsüzdür. Kurulduğu gündün beri temel olan tek amacı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) rejimine hizmet etmektedir. Siyasal iktidarın istediği kişilerden oluşmakta, yine siyasal iktidarın istek ve taleplerine göre kararlar almaktadır. Mağdur edilenleri oyalamaktan başka bir amacı yoktur. OHAL İnceleme Komisyonu yargının yerine hukuksuzca konup, yargıdan üstün görülür hale geldi. Amaç emekçilerin iç hukuk yolunu uzatmak ve AİHM’e gitmelerinin yolunu geciktirmek veya kapatmaktır. Ülkede yargıya güvenin yok denecek kadar az olduğu bir dönemde tamamen iktidarın maşası olan OHAL İnceleme Komisyonuna güvenmek ve oradan mağdur edilenler yararına olumlu kararlar beklemek ise hayalciliktir.

OHAL İnceleme Komisyonu biz ihraç mağdur veya kamu emekçileri açısından hukuksuzdur ve aldığı kararlar bizim için hükümsüzdür. Adeta Oyalama Komisyonu işlevi gören OHAL İnceleme Komisyonu‘nun görev süresi yine uzatıldı. Bu güne kadar aldığı kararları şaibeli olan ve siyasi iktidara sınırsız hizmet eden böyle bir kurumun görev süresinin uzatılması devletin keyfiliğin ve hukuksuzluğun devam edeceğinin beyanıdır.

Geçen yıl kalan dosyaların çok zor dosyalar olduğu doğrudan OHAL Komisyonu tarafından belirtilmiştir. Zor olmalarının nedeni ise hakkında delil olmaması, irtibat iltisak gibi hukuksuz kavramlarla bile bağ kurulamaması olarak açıklanmış ve bu dosyalarda kurum kanaatinin belirleyici olduğu belirtilmiştir. Haksız-hukuksuz, savunma hakkı tanınmadan ve masumiyet karinesi hiçe sayılarak yasada bile suç olmayan fillerden kaynaklı irtibat iltisak, milli güvenliği tehdit gibi gerekçelerle işlerinden edilen kamu emekçileri hem yargıya hem de bu komisyonun verdiği kararlara güvenmemekte ve KHK rejiminin bizzat bu kurumlar eliyle sürdürüldüğünün farkındadır.

Kuruluşundan çalışma tarzına, aldığı kararlardan varlık nedeni kadar, her açıdan hukuksuz olan  OHAL İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin uzatılması bir yana,

-Aldığı bütün kararlar geçersiz sayılmalı ve biran önce acilen lağvedilmelidir.

-KHK’lar tüm sonuçları ile iptal edilmeli.

-İade-i itibarımızı verilmeli.

-İhraç edilen kamu emekçileri işlerine derhal iade edilmeli.

‘KHK’lar Gidecek Biz Kalacağız’

‘İşimizi geri alacağız’

KHK’lı Platformları Birliği (@Turkiye_KHK)

, , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir