KHK’lı Platformları Birliği’nin 14 Mayıs 2023 Seçimlerine Yönelik Tutumu

Paylaş

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023
tarihinde gerçekleştirilecektir. Seçim tarihinin netleşmesi ile birçok belirsizlik ortadan kalkmıştır.
Her ne kadar mevcut sistem tarafından ötekileştirilenler arasında olmamıza rağmen, bu ülkenin
vicdanlı yurttaşları olarak tek amacımız “amasız, fakatsız” demokrasinin yeniden güçlenmesi
ve işletilmesini sağlamaktır. KHK’lılar, demokratik kültürün bir göstergesi ve vatandaşlık görevi
olan oy kullanılması, seçim güvenliğine destek verilmesi ve sonuçların demokratik işleyiş
çerçevesinde ilanının sağlanması için üstüne düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirecek
birikim, deneyim ve bilince sahiptir. Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi atmosferde ve
çalkantılı süreçte KHK’lılar, duygularla hareket etmekten öteye geçerek akıl, mantık, ahlak ve
vicdan ile karar verecektir.


Türkiye’de OHAL ve KHK’ların yol açtığı hukuksuzluk sorunları başta olmak üzere, devam
eden ekonomik, siyasal ve kültürel sorunların birikerek kronik hale geldiği ortadadır. OHAL ve
KHK uygulamalarının etkilediği kitleye bakıldığında KHK sorunu bir demokrasi sorunudur.
Demokrasinin yokluğu bir neden, KHK’lar ise bir sonuçtur. KHK’lı Platformları Birliği, ilk
kurulduğu günden bu yana OHAL KHK sorununun hukuki değil siyasi olduğunu ve çözümünün
de siyaseten olacağını defalarca vurgulamıştır. Zaman bu tezi doğrulamış ve OHAL ve KHK’lar
kapsamında soruşturma-kovuşturmaya tabi tutulan 2 milyonu aşkın mağdurlar için siyaseten
değişim beklentisi ve olasılığı sorunun çözümüne yönelik umutları da artırmıştır.

Bu kapsamda, KHK’lı Platformları Birliği seçimlerde muhalefet partilerinin seçim
beyannamelerinde; emek, hukuk ve demokrasiden yana tutum açıklaması, KHK’ların tüm
sonuçları ile iptal edilmesi, evrensel hukuk normları çerçevesinde adil ve yeniden yargılama
koşullarının tesis edilmesi ve KHK meselesinin çözümünde kapsayıcı önerilere ve bir yol
haritasına yer verilmesine yönelik somut adımlar beklemektedir.


KHK’lılar, seçim güvenliği çerçevesinde muhalefet blokunda yer alan partiler ve sivil toplum
örgütleri ile işbirliğine açık olup, sandıklarda müşahit, gözlemci veya sandığına sahip çıkan
sade bir vatandaş olarak iradesini ortaya koyacaktır. KHK’lı Platformları Birliği, 72 il platformu
ile birlikte, seçim sürecinde aktif rol üstlenmeyi tarihi bir sorumluluk olarak görmektedir.

KHK’lı Platformları Birliği kısa vadede KHK sorununu evrensel hukuk ilkelerine bağlı kalarak
tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırmaya çalışmakla birlikte, orta ve uzun vadede cumhuriyetin
ikinci yüzyılında demokrasinin çoğulcu anlayışını önceleyerek halkların bir arada özgür ve
barış içerisinde yaşadığı, toplumsal refahın üst seviyelerde olduğu bir ülkeyi inşa eden
toplumsal dönüşümde etkili olmayı hedeflemektedir.


Sonuç olarak, 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde muhalefet partilerinden geçmiş süreçte
KHK’lar konusunda net tavır alan, KHK’lılara destek veren siyasetçilere ve KHK’lı aday
adaylarına bulundukları seçim bölgelerinde destek verilecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde
ise toplumda oluşan büyük mutabakat da dikkate alınarak 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verilecektir.


KHK’lı Platformları Birliği
20.03.2023

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir